Pracovní portál Do práce

Úřad práce - lhůty a na co máte nárok

Čeká vás návštěva úřadu práce? Nevíte, co všechno si vzít s sebou? Nebo co můžete od Úřadu práce čekat? Na co máte nárok? Záleží na tom, jestli jste už pracovali nebo jestli jste čerstvý absolvent školy.

Co s sebou?

Co s sebou na Úřad práce řešíme podrobně v článku První kroky po ztrátě zaměstnání. Zde jen rekapitulace a doplnění. Především potřebujete doklad totožnosti, tedy nejčastěji občanský průkaz. Dále pak dle toho, co byla vaše poslední výdělečná činnost. Pokud jste studovali, pak potvrzení o ukončení studia. Pokud jste podnikali, tak potvrzení o ukončení samostatné výdělečné činnosti. A pokud jste byli zaměstnaní, tak doklad o ukončení pracovního poměru. Osoby, které byly v náhradní době, tzn., že například pečovaly o dítě do 4 let věku nebo o osobu blízkou atd., doloží potvrzení o ukončené náhradní době. Toto vše je třeba k tomu, abyste mohli být vedeni v evidenci žadatelů o zaměstnání na Úřad práce.

Evidence žadatelů o zaměstnání

Jako takovému vám Úřad práce může pomáhat s hledáním zaměstnání. Je nutné, abyste chodili na dohodnuté schůzky jak na ÚP, tak na pohovory, které vám ÚP zprostředkuje. Najde-li vám úřad zaměstnání a vy ho odmítnete aniž byste k tomu měli vážný důvod, hrozí vám vyřazení z evidence, tudíž vás čeká to, že budete bez státní podpory a budete si muset sami platit zdravotní pojištění.

Na co mám nárok?

Každý, kdo je vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP má nárok na to, aby mu stát hradil zdravotní pojištění. Sociální pojištění uchazeči hrazeno sice není, nicméně doba, po kterou je veden v evidenci ÚP se mu započítává jako účast na důchodovém pojištění.

Pokud chcete žádat o podporu v nezaměstnanosti, musíte splňovat podmínku, že jste za poslední dva roky byli 12 měsíců účastníky důchodového pojištění, jinými slovy, že jste pracovali, byli samostatně výdělečně činní nebo v náhradní době. K tomu, abyste podporu dostali v adekvátní výši, je třeba doložit Váš příjem za poslední 2 roky. Pokud jste byli zaměstnaní, váš zaměstnavatel by vám ho měl dát automaticky. Jestliže tak neučiní, požádejte ho o něj. Pokud jste byli samostatně výdělečně činní, vypočítává se podpora v nezaměstnanosti z vyměřovacího základu za rozhodné období (tedy ne z celého vašeho průměrného čistého příjmu).

Co se týká výše státní podpory v nezaměstnanosti, stanovuje se z průměrného čistého měsíčního příjmu nebo vyměřovacího základu následovně. Zaměstnanec, který odešel ze zaměstnání dobrovolně nebo dohodou (což je v podstatě to samé), má nárok na podporu ve výši 45%.

Pokud zaměstnanec dostane výpověď ze strany zaměstnavatele, dostane podporu ve výši 65% po dobu prvních dvou měsíců, 50% další dva měsíce a 45% po zbytek podpůrčí doby.

Podpůrčí doba je doba, po kterou máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, a její výše je stanovena podle věku následovně: Do 50 let je to 5 měsíců, 50-55 let se jedná o 8 měsíců a nad 55 let je podpůrčí doba 11 měsíců. Pokud máte nárok na odstupné, výplata podpory se posune o tu dobu, na kterou jste dostali odstupné. Nekrátí se ani neruší, jen se odkládá. Jestliže si během pobírání podpory v nezaměstnanosti budete chtít přivydělávat, máte bohužel smůlu. Na podporu byste v tom případě neměli nárok. Nárok na podporu ztrácí i ten, kdo během předešlých 6 měsíců opustil pracovní místo zprostředkované úřadem práce.

Čím dříve, tím lépe

Návštěvy Úřadu práce se nebojte a v případě ztráty zaměstnání s jeho návštěvou neotálejte. Registrace nebo i jen návštěva pro radu pro vás může být velké plus.
Do práce  ©  Nabídky pracovních příležitostí  Provozní podmínky  info@doprace.cz