Pracovní portál Do práce

První kroky při ztrátě práce

Podrobný postup co, kdy, jak

Ztratili jste práci a nevíte, jak dál postupovat? Článek Vám odpoví na základní otázky v této situaci. První kroky po skončení pracovního poměru povedou na Úřad práce v místě trvalého bydliště. Adresu konkrétního úřadu si jednoduše dohledáte na internetu. Zároveň je dobré si ověřit i úřední hodiny, ať nevážíte cestu na Úřad práce v nesprávný čas a tedy zbytečně...

Co si s sebou vzít?

Registrace na Úřadu práce ze zaměstnání

K registraci na Úřadu práce, pokud končíte ze zaměstnaneckého poměru, si vezměte následující: občanský průkaz, zápočtový list z předchozího zaměstnání a potvrzení o výši průměrného výdělku (nahradit ho může evidenční list důchodového pojištění). Pokud tyto doklady nemáte, můžete na Úřad práce vyrazit i s formulářem, potvrzený zaměstnavatelem. Jeho pdf podoba je volně ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.

Registrace na Úřadu práce po skončení podnikání

Pokud končíte se samostatnou výdělečnou činností, vezměte si sebou občanský průkaz, doklad o účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu (oboje získáte na Okresní správě sociálního zabezpečení). Není od věci si s sebou vzít i doklad o přerušení živnostenského oprávnění.

Kromě návštěvy na Úřadu práce si však určitě nezapomeňte dojít také na zdravotní pojišťovnu, kde nahlásíte zánik podnikatelské činnosti.

Registrace na Úřadu práce po náhradní době

Úřad práce můžete požádat o podporu i v tom případě, že Vám končí tzv. náhradní doba zaměstnání. Myslí se tím ukončení rodičovské dovolené nebo ztráta invalidního důchodu třetího stupně. Po tuto náhradní dobu jste důchodově pojištěni, a tudíž máte nárok na podporu v nezaměstnanosti. S sebou Vám stačí pouze občanský průkaz. Všechny podklady k vyřízení žádosti si vyžádá Úřad práce sám.

Do kdy se nahlásit?

Na Úřad práce se máte povinnost nahlásit do třech dnů od skončení zaměstnání. Připadají-li některé dny na sobotu, neděli či státní svátek, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Jen tak Vám bude registrace a případný nárok na podpůrčí dobu uznán od 1. dne nezaměstnanosti.

Co vyplnit?

V první řadě musíte na Úřadu práce osobně vyplnit Žádost o zprostředkování zaměstnání a následně vyplnit Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Oba tyto formuláře si můžete vyplnit elektronicky a vytisknout. Čas strávený vyplňováním a vyřizováním se tak značně zkrátí. Pokud žádosti vyplníte dobře, budete mít na vytištěném formuláři rovnou přidělený čárový kód.

Jen pro upřesnění, vyplnit a vytisknout si je můžete, odnést je však musíte osobně. Neakceptuje se ani zaslání poštou.

Co dál?

Pokud budete mít vše v pořádku a nevznikne žádný problém např. s chybějícími dokumenty, domluví Vám úřednice schůzku s odborným pracovníkem, který se o Vás bude starat po celou dobu strávenou na Úřadu práce. Datum a čas schůzky je nutné dodržet, jinak hrozí vyloučení z Úřadu práce.

Oznámení o registrace na Úřadu práce Vám přijde domů poštou. Stejně tak Vám přijde rozhodnutí o přidělení nebo o nepřidělení podpory v nezaměstnanosti.
Do práce  ©  Nabídky pracovních příležitostí  Provozní podmínky  info@doprace.cz