Pracovní portál Do práce

Podpora v nezaměstnanosti

Podrobné informace o výši, termínech a podmínkách podpory v nezaměstnanosti.

Ztáta zaměstnání se může přihodit každému. Se ztrátou práce souvisí i pokles životní úrovně. Jistě pak každého zajímá, kde vezmete na nájem, jídlo a další nutné věci. Sice se budete muset uskromnit, ale stát vás úplně bez prostředků nenechá.

Na jak dlouho podporu dostanu?

Podpora v nezaměstnanosti se pobírá standardně 5 měsíců. Pokud je vám však více než 50 let, pobírat ji můžete 8 měsíců a pokud jste překročili hranici 55 let, můžete podporu v nezaměstnanosti pobírat 11 měsíců.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká automaticky. Musíte splnit účast na důchodovém pojištění po dobu minimálně dvanácti měsíců. Dobu, kdy jste důchodově pojištěni, lze i nahradit formou náhradní doby zaměstnání.

Kolik činí podpora v nezaměstnanosti?

První a druhý měsíc podpůrčí doby je částka nejvyšší a to sice 65% z průměrného čistého měsíčního příjmu. Maximální možná částka podpory je však 14 604,- (při rekvalifikaci 16 367,-). Suma se vypočítává z průměrné mzdy a je jejím 0,58 násobkem.

Třetí a čtvrtý měsíc klesne výše podpory na 50% vašeho průměrného čistého měsíčního příjmu.

Pátý měsíc (nebo do konce podpůrčí doby – věk 50+) je výše podpory 45% procent z průměrného čistého měsíčního příjmu.

Tento procentuální výpočet podpory v nezaměstnanosti platí pro ty zaměstnance, kteří výpověď dostali.

Pokud jste podali výpověď ze zaměstnání vy a neprokážete vážné důvody (péče o děti, změna bydliště, zdravotní problémy), je vám podpora od prvního měsíce vyplácena ve výši 45% měsíčního průměrného výdělku.

Podpora v nezaměstnanosti také souvisí s výší odstupného, pokud jste nějaké dostali. Dostanete-li např. tři měsíce průměrného výdělku jako odstupné, Úřad práce vám podporu sice vyplácet bude, ale až po třech měsících.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a podpora v nezaměstnanosti

U osob samostatně výdělečně činných je procentuální částka podpory stejná a neliší se ani doba podpůrčí doby. Pouze částka, z které se vypočítává nárok na podporu, je jiná. Částka k výpočtu podpory totiž není procentuální část ze zisku za jeden měsíc. Podpora vám bude vypočtena z částky, která se vypočítává ze sociálního pojištění příslušného roku. Pokud jste tedy jako OSVČ odváděl pouze např. minimální sociální pojištění („důchodové pojištění“), bude částka pro výpočet podpory v nezaměstnanosti z tohoto odvedeného minima.

Náhradní doba zaměstnání

Nejhůře, co se týče financí, jsou na tom ti, kteří žádají Úřad práce o podporu po skončení náhradní doby zaměstnání (např. rodičovská dovolená). Sice jste po tuto dobu důchodově pojištěni, ale částka pro výpočet podpory se stanoví z průměrné měsíční mzdy v celé ekonomice za 1. až 3. kalendářní čtvrtletí předchozího roku, a to procentuálním poměrem. Částky podpory jsou z toho důvodu opravdu minimální.

Větší podpora?

Na větší podporu v nezaměstnanosti, máte nárok, pokud vám úřad práce doporučí navštěvovat rekvalifikační kurz. Po dobu trvání rekvalifikace vám náleží podpora v nezaměstnanosti ve výši 65% z průměrného měsíčního výdělku. Důelžité přitom je, že podpora při rekvalifikaci vám náleží i v případě, pokud jste již pobírali podporu předešlých 5, 8 nebo 11 měsíců.
Do práce  ©  Nabídky pracovních příležitostí  Provozní podmínky  info@doprace.cz