Pracovní portál Do práce

Jak reagovat na nabídku práce

Tipy a návody pro životopis a pracovní pohovor.

Životopis

První věc, kterou se o Vás potenciální zaměstnavatel dozví je Váš životopis. Je proto vhodné dát si s jeho úpravou práci. Životopisem můžete zaujmout, ale i odradit. Příprava životopisu je prvním kolem jednání o Vaší nové práci.

Než začnete životopis psát, je dobré znát několik základních pravidel a vyvarovat se častých chyb. Jedině tak může životopis potenciálního zaměstnavatele splnit svůj účel.

Tématu - jak správně sepsat životopis - se podrobně věnuje samostatný článek, který naleznete zde.

Přijímací pohovor

Během celého procesu nabízení a hledání práce je jednou z nejdůležitějších částí přijímací pohovor. K přijímacímu pohovoru by se měl uchazeč dostavit zásadně ve formálním oblečení. Může se to zdát malicherné, nicméně fakticky vzato obyčejné oblečení může opravdu být příčinou neúspěchu, a proto je dobré se jej vyvarovat. Rovněž nesmí být opomenut upravený vzhled.

Při povohoru buďte připraveni na otázky týkající se údajů z životopisu, včetně těch osobního charakteru. Leckteré odpovědi si můžete předem připravit. Důležité je působit důvěryhodně, sebevědomě a přirozeně. Nepodceňujte ani úsměv. I ten dokáže mnohé. Budete-li se usmívat, zanecháte dobrý dojem, v opačném případě si snižujete šanci na úspěch.

Není dobré příliš podceňovat přípravu na pohovor a nechávat vše náhodě. Udělejte si jasnou představu co na daném místě chcete dokázat a čím to bude prospěšné pro Vašeho zaměstnavatele. Samozřejmě si nezapomeňte před pohovorem vypnout mobilní telefon. I zvonící telefon může narušit jinak celkově dobrý dojem.
Do práce  ©  Nabídky pracovních příležitostí  Provozní podmínky  info@doprace.cz